Tag: พระนครศรีอยุธยา

Baan Ing Waree Pool Villa
ภาคกลาง

บ้างอิงวารี

ต.สามกอ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 089-895-0229

Sala Bang Pa-In
ภาคกลาง

ศาลาบางปะอิน

ต.บางกะสูน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 035-246-388

Sala Ayutthaya
ภาคกลาง

ศาลาอยุธยา

ต.ประตูชัย อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา
เบอร์โทรศัพท์ : 065-889-0888